Obchodní podmínky

Na formality si moc nepotrpíme, protože věříme, že vše může být vyřešeno selským rozumem a v klidu. Pro pořádek však přidáváme základní pravidla hry.

1. Poskytovatel služby je BLUE MINDSET PTE. LTD., 160 Robinson Road, #26-04 SBF Centre, Singapore, 68914.

2. Objednavatel jste vy. To dá rozum.

3. Předmětem služby je otitulkování videa a s tím služby spojené podle podmínek uvedených v rámci objednávkového procesu.

4. Doba dodání je stanovena v rámci objednávkového procesu. Není-li dodržena, objednavatel má právo požádat o vrácení poměrné či celé částky, kterou za službu zaplatil. Do doby dodání se nepočítá prodlení způsobené objednavatelem, případně chybějícími podklady pro řádné dodání služby.

A to je vše. Nedělejme z toho vědu. 🙂