Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je Provozovatel Portálu, kterým je BLUE MINDSET PTE. LTD., 160 Robinson Road, #26-04 SBF Centre, Singapore, 68914 (dále též jako „správce“).

Účelem zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytujete, je jejich použití pro:

 • zasílání obchodních nabídek správce
 • marketingové účely
 • personalizace obsahu na webu
 • přístup k zakoupeným produktům
 • přístup k produktům zdarma
 • zařazení osobních údajů do databází správce
 • analytice
 • reklamě

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje pouze v nezbytném v rozsahu pro naplnění výše stanoveného účelu (zejména pro poskytnutí edukačních materiálů) a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž je shromažďuje.

Správce zároveň prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Jako Uživatel souhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje zpracoval a/nebo používal:

 • správce
 • jakýkoliv zaměstnanec správce
 • externí spolupracovník správce
 • Active Campaign
 • Facebook
 • Google
 • Stripe
 • Thrive Cart
 • Quickbook
 • PayPal
 • Integromat

Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou. Kdykoliv můžete správce požádat o odsranění dat.

 

Cookies

Vaše interakce zaznamenáváme pomocí cookies, které používáme pro:

 • Analytiku
 • Doručování specifického marketingového sdělení